Τίτλος : ΛΑΡΙΣΑ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(ΛΤ)
Περιοχή : ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ΛΑΡΙΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση : 11/11/2019 7:29:00 μμ

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ αναζητεί  

Τεχνικούς Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων 

για να στελεχώσει το κατάστημα ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Κύριες Αρμοδιότητες/Καθήκοντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:  

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 


Αποστολή Βιογραφικού