Θέσεις ΕργασίαςO Κωτσόβολος ζητά να καλύψει τις παρακάτω κενές Θέσεις ΕργασίαςΤίτλοςΠεριοχή 

B2B Advisor - Ηράκλειο Κρήτης (B2BAΗΡΑΚ21)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟB2B Advisor - Ηράκλειο Κρήτης
B2B Advisor - Ιωάννινα (B2BAI20)ΗΠΕΙΡΟΣ/ ΓΙΑΝΝΕΝΑB2B Advisor - Ιωάννινα
B2B Advisor - Λεμεσός (Β2ΒΑΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣB2B Advisor - Λεμεσός
B2B Advisor - Λευκωσία (B2BAΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑB2B Advisor - Λευκωσία
B2B Advisor - Ν. Σμύρνη (B2BAΣΥ)ΑΘΗΝΑ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥB2B Advisor - Ν. Σμύρνη
Call Center Agent στη Νοηματική (CCA20)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙCall Center Agent στη Νοηματική
Copywriter Trainee - Πρακτική Άσκηση (CTΠΑ0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟCopywriter Trainee - Πρακτική Άσκηση
Data Scientist (DASC21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟData Scientist
Financial Payments Specialist (FPS0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟFinancial Payments Specialist
Inbound Planning Specialist (INPS21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟInbound Planning Specialist
Instore Design Coordinator (IDC21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟInstore Design Coordinator
IT DevOps Supervisor (ITDS)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟIT DevOps Supervisor
IT Network Operations Specialist (ITNOS21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟIT Network Operations Specialist
Junior Technology Technician - Λεμεσός (JTTΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣJunior Technology Technician - Λεμεσός
Junior Technology Technician - Λευκωσία (JTTΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑJunior Technology Technician - Λευκωσία
Lead User Experience Designer (LUXD0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟLead User Experience Designer
Logistics Coordinator- Λευκωσία (LCΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑLogistics Coordinator- Λευκωσία
Master Data Coordinator (MDC21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟMaster Data Coordinator
Outbound Sales Advisor (OSA20)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙOutbound Sales Advisor
Rewards & Organizational Effectiveness Specialist (ROES20)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟRewards & Organizational Effectiveness Specialist
SAP SD Analyst (SAPSD0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟSAP SD Analyst
Senior Front End Developer (FEDEB21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟSenior Front End Developer
Senior Technology Technician - Λεμεσός (STTΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣSenior Technology Technician - Λεμεσός
Senior Technology Technician - Λευκωσία (STTΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑSenior Technology Technician - Λευκωσία
Talent Acquisition Specialist (TAS0321)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟTalent Acquisition Specialist
Warehouse Activity Supervisor (WAS21)ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)/ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)Warehouse Activity Supervisor
Αποθηκάριος - Ερυθραία (ΑΠΕΡΥΘ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΑποθηκάριος - Ερυθραία
Αποθηκάριος - Κέρκυρα (ΑΠΚΕΡΚ21)ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ/ ΚΕΡΚΥΡΑΑποθηκάριος - Κέρκυρα
Αποθηκάριος - Λεμεσός (ΑΠΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΑποθηκάριος - Λεμεσός
Αποθηκάριος - Λευκωσία (ΑΠΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΑποθηκάριος - Λευκωσία
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Αθήνα (ΑΨΑΘΗ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Αθήνα
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Θεσσαλονίκη (ΑΡΨΘΕΣΣ21)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Θεσσαλονίκη
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λεμεσός (ΑΡΧΨΥΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λεμεσός
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λευκωσία (ΑΡΨΥΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λευκωσία
Βοηθός Λογιστή (ΒΟ0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΒοηθός Λογιστή
Βοηθός Ψυκτικού - Αθήνα (ΒΨΥΑΘ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒοηθός Ψυκτικού - Αθήνα
Βοηθός Ψυκτικού - Θεσσαλονίκη (ΒΨΥΘΕΣ21)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΒοηθός Ψυκτικού - Θεσσαλονίκη
Βοηθός Ψυκτικού - Λεμεσός (ΒΨΛΕΜΕ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΒοηθός Ψυκτικού - Λεμεσός
Βοηθός Ψυκτικού - Λευκωσία (ΒΨΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΒοηθός Ψυκτικού - Λευκωσία
Διευθυντικό Στέλεχος - Θήβα (ΔΣΤΘΗ21)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΘΗΒΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Θήβα
Διευθυντικό Στέλεχος - Λεμεσός (ΔΣΤΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΔιευθυντικό Στέλεχος - Λεμεσός
Διευθυντικό Στέλεχος - Λευκωσία (ΔΣΤΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Λευκωσία
Διευθυντικό Στέλεχος - Πύργος (ΔΣΠΥ20)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΥΡΓΟΣΔιευθυντικό Στέλεχος - Πύργος
Διευθυντικό Στέλεχος - Ρόδος (ΔΣΡΟΔ21)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΡΟΔΟΣΔιευθυντικό Στέλεχος - Ρόδος
Διευθυντικό Στέλεχος - Σπάρτη (ΔΣΣ20)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΣΠΑΡΤΗΔιευθυντικό Στέλεχος - Σπάρτη
Διευθυντικό Στέλεχος - Χαλκίδα (ΔΣΤΧΑΛ21)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΧΑΛΚΙΔΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Χαλκίδα
Διευθυντικό Στέλεχος - Χανιά (ΔΣΧΑΝ21)ΚΡΗΤΗ/ ΧΑΝΙΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Χανιά
Οδηγός Van - Λεμεσός (ΟΔVΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΟδηγός Van - Λεμεσός
Οδηγός Van - Λευκωσία (ΟVΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΟδηγός Van - Λευκωσία
Πρακτική Άσκηση (ΠΑΦ20)ΑΛΛΟ/ ΑΛΛΟΠρακτική Άσκηση
Σύμβουλος Πωλήσεων - Αγ. Παρασκευή (ΣΠΑΓΠΑΡΑ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Αγ. Παρασκευή
Σύμβουλος Πωλήσεων - Καβάλα (ΣΠΚΑΒ21)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΑΒΑΛΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Καβάλα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Κέρκυρα (ΣΠΚΕΡΚ21)ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ/ ΚΕΡΚΥΡΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Κέρκυρα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ν. Μάκρη (ΣΠΝΜ21)ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ Ν. ΜΑΚΡΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Ν. Μάκρη
Σύμβουλος Πωλήσεων - Πατήσια (ΣΠΠΑΤΗ)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΠΑΤΗΣΙΩΝΣύμβουλος Πωλήσεων - Πατήσια
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ρόδος (ΣΠΡΟΔ21)ΘΡΑΚΗ/ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Ρόδος
Σύμβουλος Πωλήσεων - Τρίπολη (ΣΠΤΡΙΠ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΤΡΙΠΟΛΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Τρίπολη
Σύμβουλος Πωλήσεων - Τρίπολη (ΣΠΧΑΙ21)ΑΘΗΝΑ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΧΑΪΔΑΡΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Τρίπολη
Σύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λεμεσός (ΣΠΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Full Time  - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λευκωσία (ΣΠΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λεμεσός (ΣΠPTΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Part  Time  - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λευκωσία (ΣΠPTΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Part  Time - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λεμεσός (ΣΠΚΤΣΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λευκωσία (ΣΠΚΤΣΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Αθήνα (ΣΠΚΑ20)ΑΘΗΝΑ/ ΑΘΗΝΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Αθήνα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Βέροια (ΣΚΤΒ20)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΒΕΡΟΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Βέροια
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Δράμα (ΣΠΚΤΔ20)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΔΡΑΜΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Δράμα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ηράκλειο Κρήτης (ΣΠΚΣΗΡΑΚΛ21)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ηράκλειο Κρήτης
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Θεσσαλονίκη (ΣΠΚΘ20)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ιωάννινα (ΣΠΚΤΙΩ20)ΗΠΕΙΡΟΣ/ ΓΙΑΝΝΕΝΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ιωάννινα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Καλαμάτα (ΣΠΚΚΑ20)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Καλαμάτα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κατερίνη (ΣΠΚΤΣΚΑΤΕΡ21)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κατερίνη
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κομοτηνή (ΣΠΚΤΚΟΜ20)ΘΡΑΚΗ/ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κομοτηνή
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Λάρισα (ΣΠΚΤΛΑΡ20)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΛΑΡΙΣΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Λάρισα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Πάτρα (ΣΠΚΠ20)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΑΤΡΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Πάτρα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Τρίκαλα (ΣΠΚΤ20)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΤΡΙΚΑΛΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Τρίκαλα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Χανιά (ΣΠΚΧ20)ΚΡΗΤΗ/ ΧΑΝΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Χανιά
Ταμίας - Βριλήσσια (ΤΑΜΒΡ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΒΡΙΛΗΣΙΑΤαμίας - Βριλήσσια
Ταμίας - Ερυθραία (ΤΕΡΥΘ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΕΡΥΘΡΑΙΑΤαμίας - Ερυθραία
Ταμίας - Πατήσια (ΤΑΠΑΤΗ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΠΑΤΗΣΙΩΝΤαμίας - Πατήσια
Ταμίας - Ρόδος (ΤΑΜΡΟΔ21)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΡΟΔΟΣΤαμίας - Ρόδος
Ταμίας - Χολαργός (ΤΧΟΛΑ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΧΟΛΑΡΓΟΣΤαμίας - Χολαργός
Ταμίας Full Time - Λεμεσός (ΤΑΜΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤαμίας Full Time  - Λεμεσός
Ταμίας Full Time - Λευκωσία (ΤΑΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤαμίας Full Time  - Λευκωσία
Ταμίας Part Time - Λεμεσός (ΤPTΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤαμίας Part  Time  - Λεμεσός
Ταμίας Part Time - Λευκωσία (ΤPTΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤαμίας Part Time - Λευκωσία
Τεχνικός Smartphones & Laptops - Αθήνα (ΤSLA20)ΑΘΗΝΑ/ ΑΘΗΝΑΤεχνικός Smartphones & Laptops - Αθήνα
Τεχνικός Smartphones & Laptops - Δράμα (ΤSLΔΡΑ)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΔΡΑΜΑΤεχνικός Smartphones & Laptops - Δράμα
Τεχνικός Smartphones & Laptops - Ηράκλειο Κρήτης (TSLΗΚ20)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤεχνικός Smartphones & Laptops - Ηράκλειο Κρήτης
Τεχνικός Smartphones & Laptops - Καβάλα (TSLKA20)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΑΒΑΛΑΤεχνικός Smartphones & Laptops - Καβάλα
Τεχνικός Smartphones & Laptops - Κέρκυρα (ΤSLΚΕ20)ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ/ ΚΕΡΚΥΡΑΤεχνικός Smartphones & Laptops - Κέρκυρα
Τεχνικός Smartphones & Laptops - Λεμεσός (TSLΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤεχνικός Smartphones & Laptops - Λεμεσός
Τεχνικός Smartphones & Laptops - Λευκωσία (ΤSLΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤεχνικός Smartphones & Laptops - Λευκωσία
Τεχνικός Smartphones & Laptops - Ρόδος (TSLΡΟΔ20)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΡΟΔΟΣΤεχνικός Smartphones & Laptops - Ρόδος
Τεχνικός Smartphones & Laptops - Σπάρτη (ΤSLΣ20)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΣΠΑΡΤΗΤεχνικός Smartphones & Laptops - Σπάρτη
Τεχνικός Λευκών Συσκευών - Θεσσαλονίκη (ΤΛΣΘ20)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΚΑΛΟΧΩΡΙΤεχνικός Λευκών Συσκευών - Θεσσαλονίκη
Τεχνικός Λευκών Συσκευών- Μαγούλα Αττικής (ΤΛΣΜΑΓ21)ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)/ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)Τεχνικός Λευκών Συσκευών- Μαγούλα Αττικής

Αποστολή Βιογραφικού