Θέσεις ΕργασίαςO Κωτσόβολος ζητά να καλύψει τις παρακάτω κενές Θέσεις ΕργασίαςΤίτλοςΠεριοχή 

Advertising Specialist (ADS0521)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟAdvertising Specialist
Advertising Supervisor (ADSV0621)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟAdvertising Supervisor
B2B Advisor - Ιωάννινα (B2BAI20)ΗΠΕΙΡΟΣ/ ΓΙΑΝΝΕΝΑB2B Advisor - Ιωάννινα
B2B Advisor - Λεμεσός (Β2ΒΑΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣB2B Advisor - Λεμεσός
B2B Advisor - Λευκωσία (B2BAΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑB2B Advisor - Λευκωσία
B2B Advisor - Ρόδος (Β2ΒΑΡΟΔ)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΡΟΔΟΣB2B Advisor - Ρόδος
Call Center Agent στη Νοηματική (CCA20)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙCall Center Agent στη Νοηματική
Construction Project Supervisor (CPS21_)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟConstruction Project Supervisor
Copywriter Trainee - Πρακτική Άσκηση (CTΠΑ0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟCopywriter Trainee - Πρακτική Άσκηση
Customer Care Representative (CCR21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙCustomer Care Representative
Data Scientist (DASC21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟData Scientist
Digital Marketing Specialist (DMP0521)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟDigital Marketing Specialist
E-Commerce Platform Specialist (ECPS21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟE-Commerce Platform Specialist
E-Commerce Specialist (ECSP21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟE-Commerce Specialist
Financial Data Analyst (FDA21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟFinancial Data Analyst
Financial Payments Specialist (FPS0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟFinancial Payments Specialist
Inbound Sales Advisor (ISA20)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙInbound Sales Advisor
IT DevOps Supervisor (ITDS)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟIT DevOps Supervisor
IT Network Operations Specialist (ITNOS21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟIT Network Operations Specialist
Key Account Manager (KAM0621)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣKey Account Manager
Lead User Experience Designer (LUXD0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟLead User Experience Designer
Logistics Coordinator- Λευκωσία (LCΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑLogistics Coordinator- Λευκωσία
Outbound Sales Advisor (OSA20)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙOutbound Sales Advisor
Rewards & Organizational Effectiveness Specialist (ROES20)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟRewards & Organizational Effectiveness Specialist
SAP SD Analyst (SAPSD0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟSAP SD Analyst
Senior Financial Analyst (SFA21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟSenior Financial Analyst
Tech @ Home - Λεμεσός (THΛΕΜ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣTech @ Home - Λεμεσός
Tech @ Home - Λευκωσία (THΛΕΥΚ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑTech @ Home - Λευκωσία
Tech on Call - Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη (TOC0521)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙTech on Call - Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη
Αποθηκάριος - Λεμεσός (ΑΠΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΑποθηκάριος - Λεμεσός
Αποθηκάριος - Λευκωσία (ΑΠΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΑποθηκάριος - Λευκωσία
Αποθηκάριος - Μαγούλα Αττικής (ΑΠΜΑΓΟ21)ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)/ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)Αποθηκάριος - Μαγούλα Αττικής
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Αθήνα (ΑΨΑΘΗ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Αθήνα
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Θεσσαλονίκη (ΑΡΨΘΕΣΣ21)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Θεσσαλονίκη
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λεμεσός (ΑΡΧΨΥΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λεμεσός
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λευκωσία (ΑΡΨΥΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λευκωσία
Βοηθός Λογιστή (ΒΟ0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΒοηθός Λογιστή
Βοηθός Ψυκτικού - Αθήνα (ΒΨΥΑΘ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒοηθός Ψυκτικού - Αθήνα
Βοηθός Ψυκτικού - Θεσσαλονίκη (ΒΨΥΘΕΣ21)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΒοηθός Ψυκτικού - Θεσσαλονίκη
Βοηθός Ψυκτικού - Λεμεσός (ΒΨΛΕΜΕ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΒοηθός Ψυκτικού - Λεμεσός
Βοηθός Ψυκτικού - Λευκωσία (ΒΨΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΒοηθός Ψυκτικού - Λευκωσία
Διευθυντικό Στέλεχος - Άρτα (ΔΣΑΡΤ21)ΗΠΕΙΡΟΣ/ ΑΡΤΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Άρτα
Διευθυντικό Στέλεχος - Κόρινθος (ΔΣΚΟΡΙ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΚΟΡΙΝΘΟΣΔιευθυντικό Στέλεχος - Κόρινθος
Διευθυντικό Στέλεχος - Λεμεσός (ΔΣΤΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΔιευθυντικό Στέλεχος - Λεμεσός
Διευθυντικό Στέλεχος - Λευκωσία (ΔΣΤΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Λευκωσία
Διευθυντικό Στέλεχος - Πύργος (ΔΣΠΥ20)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΥΡΓΟΣΔιευθυντικό Στέλεχος - Πύργος
Διευθυντικό Στέλεχος - Ρόδος (ΔΣΡΟΔ21)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΡΟΔΟΣΔιευθυντικό Στέλεχος - Ρόδος
Διευθυντικό Στέλεχος - Σπάρτη (ΔΣΣ20)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΣΠΑΡΤΗΔιευθυντικό Στέλεχος - Σπάρτη
Διευθυντικό Στέλεχος - Χαλκίδα (ΔΣΤΧΑΛ21)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΧΑΛΚΙΔΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Χαλκίδα
Διευθυντικό Στέλεχος - Χανιά (ΔΣΧΑΝ21)ΚΡΗΤΗ/ ΧΑΝΙΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Χανιά
Οδηγός Van - Λεμεσός (ΟΔVΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΟδηγός Van - Λεμεσός
Οδηγός Van - Λευκωσία (ΟVΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΟδηγός Van - Λευκωσία
Πρακτική Άσκηση (ΠΑΦ20)ΑΛΛΟ/ ΑΛΛΟΠρακτική Άσκηση
Σύμβουλος Πωλήσεων - Mall Μαρούσι (ΣΠMALL)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΜΑΡΟΥΣΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Mall Μαρούσι
Σύμβουλος Πωλήσεων - Αγ. Παρασκευή (ΣΠΑΓΠΑΡΑ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Αγ. Παρασκευή
Σύμβουλος Πωλήσεων - Αμπελόκηποι (ΣΠΚΗΦ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Αμπελόκηποι
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ανάβυσσος (ΣΠΑΝΑΒ21)ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων - Ανάβυσσος
Σύμβουλος Πωλήσεων - Γλυφάδα (ΣΠCT21)ΑΘΗΝΑ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΓΛΥΦΑΔΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Γλυφάδα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ερυθραία (ΣΠΕΡΥ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Ερυθραία
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ηράκλειο Κρήτης (ΣΠΗΡΑΚΛ21)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣύμβουλος Πωλήσεων - Ηράκλειο Κρήτης
Σύμβουλος Πωλήσεων - Καλαμάτα (ΣΠΚΑΛΑΜ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Καλαμάτα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Πάτρα (ΣΠΠΑΤΡ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΑΤΡΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Πάτρα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Σπάτα (ΣΠΣΠΑ)ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΣΠΑΤΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Σπάτα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Τρίπολη (ΣΠΤΡΙΠ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΤΡΙΠΟΛΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Τρίπολη
Σύμβουλος Πωλήσεων - Τρίπολη (ΣΠΧΑΙ21)ΑΘΗΝΑ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΧΑΪΔΑΡΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Τρίπολη
Σύμβουλος Πωλήσεων - Χανιά (ΣΠΧΑΝ21)ΚΡΗΤΗ/ ΧΑΝΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Χανιά
Σύμβουλος Πωλήσεων - Χολαργός (ΣΠΧΟΛ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΧΟΛΑΡΓΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων - Χολαργός
Σύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λεμεσός (ΣΠΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λευκωσία (ΣΠΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λεμεσός (ΣΠPTΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λευκωσία (ΣΠPTΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λεμεσός (ΣΠΚΤΣΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λευκωσία (ΣΠΚΤΣΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Αθήνα (ΣΠΚΑ20)ΑΘΗΝΑ/ ΑΘΗΝΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Αθήνα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Βέροια (ΣΚΤΒ20)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΒΕΡΟΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Βέροια
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ηράκλειο Κρήτης (ΣΠΚΣΗΡΑΚΛ21)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ηράκλειο Κρήτης
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Θεσσαλονίκη (ΣΠΚΘ20)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ιωάννινα (ΣΠΚΤΙΩ20)ΗΠΕΙΡΟΣ/ ΓΙΑΝΝΕΝΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ιωάννινα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Καλαμάτα (ΣΠΚΚΑ20)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Καλαμάτα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κατερίνη (ΣΠΚΤΣΚΑΤΕΡ21)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κατερίνη
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κοζάνη (ΣΠΚΤΚΟΖ21)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΟΖΑΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κοζάνη
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κομοτηνή (ΣΠΚΤΚΟΜ20)ΘΡΑΚΗ/ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κομοτηνή
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Λάρισα (ΣΠΚΤΛΑΡ20)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΛΑΡΙΣΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Λάρισα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Πάτρα (ΣΠΚΠ20)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΑΤΡΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Πάτρα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Τρίκαλα (ΣΠΚΤ20)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΤΡΙΚΑΛΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Τρίκαλα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Χανιά (ΣΠΚΧ20)ΚΡΗΤΗ/ ΧΑΝΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Χανιά
Ταμίας Full Time - Λεμεσός (ΤΑΜΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤαμίας Full Time - Λεμεσός
Ταμίας Full Time - Λευκωσία (ΤΑΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤαμίας Full Time - Λευκωσία
Ταμίας Part Time - Λεμεσός (ΤPTΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤαμίας Part Time - Λεμεσός
Ταμίας Part Time - Λευκωσία (ΤPTΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤαμίας Part Time - Λευκωσία
Τεχνικός Service Point - Λεμεσός (ΤSPΛΕΜ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤεχνικός Service Point - Λεμεσός
Τεχνικός Service Point - Λευκωσία (ΤSPΛΕΥΚ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤεχνικός Service Point - Λευκωσία
Τεχνικός Service Point - Αγρίνιο (ΤSPΑΓΡ21)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΓΡΙΝΙΟΤεχνικός Service Point - Αγρίνιο
Τεχνικός Service Point - Αθήνα (ΤSPΑΘ21)ΑΘΗΝΑ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΓΛΥΦΑΔΑΤεχνικός Service Point - Αθήνα
Τεχνικός Service Point - Ηράκλειο Κρήτης (ΤSPΗ0521)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤεχνικός Service Point - Ηράκλειο Κρήτης
Τεχνικός Service Point - Ιωάννινα (TSPΙΩΑΝ21)ΗΠΕΙΡΟΣ/ ΓΙΑΝΝΕΝΑΤεχνικός Service Point - Ιωάννινα
Τεχνικός Service Point - Καβάλα (ΤSPΚ0521)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΑΒΑΛΑΤεχνικός Service Point - Καβάλα
Τεχνικός Service Point - Κέρκυρα (ΤSPKE0521)ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ/ ΚΕΡΚΥΡΑΤεχνικός Service Point - Κέρκυρα
Τεχνικός Service Point - Κοζάνη (ΤSPΚΟΖ21)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΟΖΑΝΗΤεχνικός Service Point - Κοζάνη
Τεχνικός Service Point - Κόρινθος (ΤSPΚΟΡΙ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΚΟΡΙΝΘΟΣΤεχνικός Service Point - Κόρινθος
Τεχνικός Service Point - Ρόδος (ΤSPΡ0521)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΡΟΔΟΣΤεχνικός Service Point - Ρόδος
Τεχνικός Service Point - Σπάρτη (ΤSPΣ0521)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΣΠΑΡΤΗΤεχνικός Service Point - Σπάρτη
Τεχνικός Service Point Intern - Λεμεσός (TSPIΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤεχνικός Service Point Intern - Λεμεσός
Τεχνικός Service Point Intern - Λευκωσία (TSPIΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤεχνικός Service Point Intern - Λευκωσία

Αποστολή Βιογραφικού